Skip to main content
elsjekk

Trygg bolighandel med kontroll av elektrisk anlegg

Vi søker flere flinke elkontrollører

Elsjekk AS

Med fokus på din elsikkerhet

Elsjekk AS er et uavhengig foretak og dette medfører at vi ikke har noen egne fordeler av å avdekke eller utelate feil og mangler. Elsjekk AS er en nøytral instans ved vurdering av utbedringsalternativ.

405 sertifisert
FG godkjent elsjekk
Internkontroll

Næring, borettslag og sameier

Alle virksomheter, inkludert borettslag, sameier og andre organisasjoner, skal følge et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen i Norge.

Internkontroll av elektriske anlegg er en avtale mellom kunden og Elsjekk AS, hvor vi utarbeider en tilstandsrapport etter gjennomgåing og kontroll av det elektriske.

Sikker drift

Elkontroll landbruk

Det er mye fukt og støv i en driftsbygning, noe som stiller spesielle krav til elektriske installasjoner. Dette er ikke alle montører klar over.

Det er ingen tvil om at jevnlige kontroller av det elektriske anlegget, utført av sertifiserte kontrollører, vil føre til færre tap av dyreliv og store verdier.

Bestill en elsjekk hos oss i dag