Skip to main content
5 grunner til å bestille elsjekk for ditt borettslag

5 grunner til å bestille elsjekk for ditt borettslag

I et borettslag er det styret som har ansvaret for det elektriske anlegget i fellesområdene. Internkontrollforskriften pålegger både borettslag, sameier og næringsbygg en plikt om å holde anlegget i forskriftsmessig stand til enhver tid.

Selv om styret kun har ansvar for fellesarealet, er det regnet som godt styrearbeid å legge til rette for at alle boenheter blir kontrollert. Vi setter gjerne opp et tilbud hvor vi kontrollerer alle boenheter i tillegg til fellesanlegget.

I borettslag finner vi ofte de samme feilene som andre steder - slitasje på anlegget, jordfeil og varmegang, blant annet. Elektriske komponenter i fellesområder står ofte uten særlig tilsyn, enten fordi man ikke ferdes der ofte, eller fordi man går forbi det hver dag uten å tenke noe mer over det.

Her er 5 gode grunner til å bestille elsjekk i dag:

1. Sørge for at det elektriske anlegget er sikkert å bruke for beboerne

Den første og viktigste grunnen til å bestille elsjekk er for å sørge for at det elektriske anlegget er trygt. Det er deilig å kunne legge seg om natten med visshet om at alt fungerer som det skal. Under elsjekken blir også brannslukkingsutstyr kontrollert.

2. Avdekke eventuelle feil eller brannfarer

En elsjekk vil avdekke feil og brannfarer på anlegget. Forhåpentligvis finner vi ingen, men som regel så gjør vi det - spesielt hvis det er lenge siden sist sjekk. Våre kontrollører bruker termografi for å finne feilkilder man ikke kan se med det blotte øyet. Vi vil komme med anbefalinger for tiltak dere kan sette i gang med. Som en uavhengig aktør har vi ingen fordeler av å avdekke eller utelate feil og mangler.

3. Informere beboerne om elsikkerhet og egenkontroll

Under elsjekken kommer vi med generelle tips og råd om elsikkerhet for beboerne, samt forklarer hvilke grep de kan gjøre selv for å bedre sikkerheten hjemme. Vi vil også vise hvordan beboerne selv kan gjøre enkle sjekker på apparater som ofte er brannkilder.

4. Få rabatt på forsikringen

Etter utført kontroll og retting av eventuelle feil kan borettslaget få rabatt på forsikringen. Med premiereduksjonen vil dere tjene inn igjen elsjekken etter noen år.

5. Det er pålagt

Den siste grunnen er rett og slett at det er pålagt å kartlegge farer og risikoer knyttet til ditt borettslag. Internkontrollforskriften inneholder flere punkter, hvorav elektro er en av de. Vi i Elsjekk har god erfaring med å ivareta kontroll som inngår i internkontroll for borettslag. Forskriften krever regelmessig kartlegging, og i vi vil gi anbefaling på frekvens etter en risikovurdering under kontrollen.

Fyll ut skjema på siden for å bestille en elsjekk i dag!

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste
Firmanavn *
Navn på borettslag/sameie *
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Sted *
Telefonnummer *
E-post *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Melding
Tilbake Neste

Nyhetsbrev

Bestill en elsjekk hos oss i dag