Skip to main content
Elsikkerhet for bedrifter

Elsikkerhet for bedrifter

Elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr starter over 40 prosent av alle bygningsbranner i Norge. Det er derfor viktig å jobbe systematisk med elsikkerhet på arbeidsplassen.

Et næringsbygg kan være alt fra produksjon til kontor, og her er det mye elektrisk utstyr og komponenter som blir brukt daglig, og som vil påta seg slitasje. Dette er det viktig å følge opp.

Det er eierens ansvar at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Alle næringsbygg bør gå gjennom en elkontroll jevnlig.

Elkontroll gir rabatt på forsikringen

Å gjennomføre en elsjekk sørger ikke bare for godt vedlikehold og sikkerhet, men du vil også få rabatt på forsikringen ved å vise til dokumentert kontroll og retting av eventuelle feil og mangler.

For å få rabatt på forsikringen krever forsikringsselskapene periodisk kontroll av det elektriske anlegget. Hvor ofte denne kontrollen skal gjennomføres, bestemmes etter en risikovurdering som er satt av forsikringsselskapene.

Elsikkerhet inngår i internkontroll

Næringsbygg, sameier og borettslag er underlagt internkontrollforskriften og må derfor utføre periodisk kontroll av det elektriske anlegget. Internkontrollforskriften skal sørge for at helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen blir ivaretatt.

Vi i Elsjekk har god erfaring med å gjennomføre kontroll som inngår i internkontroll for bedrifter. Les mer om hvordan vi gjennomfører elkontroll her.

Sertifiserte kontrollører

En elkontroll gjennomført av våre kontrollører oppfyller HMS-forskriftens krav til dokumentasjon på elsikkerheten. Vi er sertifisert med NEK 405-3 som gjelder for elkontroll av næringsbygg, og foretaket er i tillegg sertifisert etter NEK 405-4. Sertifiseringen er utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komite. Les mer om våre sertifiseringer her.

Etter en kontroll av ditt elektriske anlegg vil du motta en rapport som viser eventuelle feil og mangler. Underveis i kontrollen vil vi gi råd og anbefalinger for elsikkerhet og vedlikehold av anlegget.

Fyll ut skjema for å bestille en kontroll i dag!

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste
Firmanavn *
Navn på borettslag/sameie *
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Sted *
Telefonnummer *
E-post *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Melding
Tilbake Neste

Nyhetsbrev

Bestill en elsjekk hos oss i dag