Skip to main content
Er du usikker på om du lader elbilen riktig?

Er du usikker på om du lader elbilen riktig?

Per November 2022 er det over 530.000 registrerte elbiler og ladbare hybrider i Norge, noe som er rundt 100.000 flere enn året før (Elbilstatistikk). Er du nylig blitt elbilist er du kanskje usikker på om du lader elbilen på en forsvarlig måte.

Sjekk kapasitet og status på det elektriske anlegget

Før du begynner å lade eller setter opp et ladepunkt, bør du sjekke kapasiteten i det eksisterende elektriske anlegget ditt. Vi gjennomfører en elkontroll i din bolig for å sjekke tilstand og kapasitet.

Borettslag/sameier

Skal du sette opp ladepunkter i borettslag/sameie er en elkontroll spesielt viktig med tanke på hvor mange ladestasjoner som kan settes opp, og potensiale for utvidelse. I rekkehus ser vi ofte ledninger ut av vinduer og mange hjemmesnekrede løsninger. Vi anbefaler derfor alle borettslag/sameier å ta en elsjekk for å kontrollere både status på anlegget, kapasitet, og ikke minst sikkerheten.

Eget uttak, jordfeilbryter og overspenningsvern

Det finnes i praksis tre måter å lade elbil på (Mode 1, 2 og 3), og felles for disse er at det skal være ett uttak per bil, og disse skal være utstyrt med jordfeilbryter type B, da bilens ladesystem maskerer vanlig jordfeilbryter. Lader du via vanlig stikkontakt er det viktig at belastningen ikke overstiger 10A, fordi en vanlig stikkontakt ikke vil tåle en høyere belastning over lengre tid. Du kan også justere belastningen i bilens ladesystem etter hva som passer for din tilkobling. Vi anbefaler alltid å montere en fast ladestasjon, da denne sørger for best sikkerhet.

Unngå faremomenter

En stor andel av ladingen kommer til å foregå hjemme, mens du sover. Derfor er det svært viktig at du unngår faremomenter som i verste fall kan føre til brann. Skader på ladeledning, stikkontakt eller annet elektrisk utstyr kan også føre til at personer utsettes for farlig strømgang ved berøring. Ta derfor godt vare på utstyret og følg alltid produsentenes anbefalinger.

5 huskeregler for best mulig lading

  1. Ikke legg kabelen over fortau eller vei, da det medfører stor fare for skade på ledningen.
  2. Ikke bruk skjøteledning (unntaket er nødladning under tilsyn).
  3. Koble alltid til en jordet kontakt.
  4. Har du ladekabel med boks, heng den opp slik at vekta ikke belaster støpselet og kontakten.
  5. Sjekk jevnlig etter synlige skader, sprekker og tegn til varmegang.

Ta kontakt med oss hvis du trenger en elsjekk av ditt elektriske anlegg.

Søker du mer informasjon angående installering og etablering av ladestasjoner kan du lese mer på Salto og Norsk elbilforening.

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste
Firmanavn *
Navn på borettslag/sameie *
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Sted *
Telefonnummer *
E-post *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Melding
Tilbake Neste

Nyhetsbrev

Bestill en elsjekk hos oss i dag