Skip to main content
Hva er samsvarserklæring og hvorfor er den så viktig?

Hva er samsvarserklæring og hvorfor er den så viktig?

Samsvarserklæring - Det er nok ikke det første du tenker på når du skal kjøpe eller selge bolig, men det er et svært viktig dokument.

En samsvarserklæring, eller erklæring om samsvar, er dokumentasjon som skal vise at det elektriske anlegget er utført i samsvar med gjeldende forskrifter. Det er eiers ansvar å oppbevare erklæringen og kunne fremvise den ved senere anledning, som f.eks. boligsalg.

Erklæringen er en del av NELFO’s 5 sikre, som består av:

  • Rapport fra risikovurdering
  • Kursfortegnelse
  • Utstyrsdokumentasjon
  • Rapport fra sluttkontroll
  • Erklæring om samsvar

Denne dokumentasjonen skal være på plass og kunne vises ved tilsyn eller ved salg av bolig. Dokumentasjonen skal følge boligen ved salg. Dokumentasjonskravet gjelder for elektriske anlegg utført etter 1. januar 1999.

De 5 sikre skal samlet gjøre det mulig å vurdere om anlegget oppfyller kravene til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

I paragraf 12 og 13 i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg finner vi at “enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar [...]”. Eier av anlegget plikter til å oppbevare dokumentasjonen, og den som utsteder samsvarserklæringen er pålagt å oppbevare kopi av denne i minst fem år.

Enhver seriøs aktør vil utstede samsvarserklæring etter arbeid på anlegg og sikring av at anlegget tilfredsstiller forskriftens krav. Bruker du en useriøs aktør eller svart arbeid vil du ikke få utstedt en samsvarserklæring, noe som kan gi deg problemer senere.

Manglende samsvarserklæring kan gi problemer

Får du tilsyn fra Det lokale eltilsyn (DLE) og ikke kan vise til en samsvarserklæring, vil du få et avvik. Det vil komme et vedtak om å skaffe samsvarserklæring. Ettersom ingen installatører vil si seg villig til å skrive ut samsvarserklæring på arbeid de ikke har utført selv, vil du få et problem.

Ved mangel på samsvarserklæring kan ikke kjøper med sikkerhet vite at det elektriske anlegget er utført forskriftsmessig, noe som kan føre til en lavere pris på boligen.

Er det lenge siden du utførte elkontroll på ditt elektriske anlegg? Vi anbefaler å få en sjekk hvert femte år. Les mer om hva en elkontroll innebærer her.

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste
Firmanavn *
Navn på borettslag/sameie *
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Sted *
Telefonnummer *
E-post *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Melding
Tilbake Neste

Nyhetsbrev

Bestill en elsjekk hos oss i dag