Skip to main content
Kontroll av nødlysanlegg

Kontroll av nødlysanlegg

I likhet med branntromler og slokkere, skal nød- og ledelys sjekkes regelmessig. Det er svært viktig at nødbelysningen fungerer som den skal slik at man ved en nødsituasjon kan forlate område på en trygg og effektiv måte. 

Nødlys er viktig

Svikt i nødlysanlegget kan føre til fatale konsekvenser for både liv og helse. Uten lys blir det vanskelig å orientere seg, og ved en nødsituasjon i totalt mørke kan det fort oppstå panikk. 

Regelmessig kontroll

For å sikre at nødlysanlegget virker korrekt og overholder alle standarder, må det gjennomføres regelmessige kontroller. På denne måten kan man også være trygge på at medarbeidere og andre personer i bygget finner rømningsveiene dersom en nødsituasjon skulle oppstå. Det er eier av bygget sitt ansvar å påse at kravene som stilles til nødlys følges. I tillegg har eier ansvar for å melde fra ved mangler på nødlysanlegget. 

Tre type kontroller

Hvert år skal det gjennomføres tre ulike kontroller av nødlysanlegget i alle bygg:

  • Daglig: Visuell sjekk av nødlyssentralen - kan gjennomføres av eier/driftsansvarlig.
  • Månedlig: Simulering av nettutfall i en periode lang nok til å kontrollere at nødlysarmaturene fungerer som tiltenkt, men ikke lenger enn 25% av batteriets kapasitet. For nødlyssentraler/armaturer med selvtest-funksjon er det tilstrekkelig å notere sentralens logg eller batteriarmaturets indikator. Under testen skal det kontrolleres at nødlysarmaturer og skilt er på plass, er rene og at de fungerer korrekt. Dette kan gjennomføres av eier/driftsansvarlig.
  • Årlig: Funksjonstest med utlading. Utføres som ved månedlig test, men for hele nøddriftsperioden slik at batterienes fulle kapasitet blir testet (normalt 1 time). Må gjennomføres av autorisert personell.

I tillegg skal det kontrolleres at alle nødlysarmaturene til enhver tid er rene og ikke tildekket. De månedlige og årlige kontrollene skal loggføres i en loggbok. Her skal også alle feil/mangler og utbedringer noteres. Loggboken skal i tillegg beskrive anleggets omfang og hvilke produkter det består av og når det sist ble kontrollert. 

Elsjekk har god kunnskap innenfor nødlyssystemer og utfører periodisk kontroll av ulike typer nødlysanlegg. Vi følger alltid nyeste lov og normer. Gode og faste rutiner for sjekk vil føre til et mer stabilt anlegg med lavere vedlikeholdsutgifter.

Bestill kontroll av nødlysanlegg

Ønsker du periodisk kontroll av nødlysanlegget i bygget ditt kan du ta kontakt her.

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste
Firmanavn *
Navn på borettslag/sameie *
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Sted *
Telefonnummer *
E-post *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Melding
Tilbake Neste

Nyhetsbrev

Bestill en elsjekk hos oss i dag