Skip to main content

Borettslag og sameier

Sameier og borettslag er underlagt de samme krav som næringsbygg når det kommer til elsikkerhet, og det er styrets ansvar å sørge for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

En måte å oppnå det på er å ha periodisk tilsyn. Da får du god dokumentasjon over tilstanden i anlegget, samtidig som det blir etablert gode rutiner for å redusere uønskede hendelser som skyldes feil eller mangler i det elektriske anlegget.

Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud på periodisk elkontroll i borettslag eller sameie.

Godt styrearbeid

Styrets ansvar begrenser seg egentlig bare til den delen av det elektriske anlegget som er felles, men å ha en mer offensiv holdning er nok en god idé.

Et godt styre, som tar disse tingene på alvor, tilrettelegger på en sånn måte at det også blir gjennomført elkontroller inni hver leilighet. Det er smart, for når det gjelder brannsikkerhet blir jo aldri sikkerheten bedre enn det svakeste leddet.

elsjekk kontroll av elektrisk anlegg

Under en elkontroll vil kontrolløren oppdage eventuelle feil som ikke kan sees med det blotte øyet.

Forebygg farlige situasjoner

En elkontroll skal først og fremst ivareta sikkerheten i anlegget, og ikke minst redusere faren for brann. For rundt halvparten av alle branner oppstår i elektriske anlegg eller i elektriske apparater. Det finnes mange feilkilder som en menigmann ikke klarer å se, men som en fagmann vil oppdage under en kontroll. Dette kan være varmegang fra klemmer som er for dårlig tilskrudd, eller jordfeil, for å nevne noen.

Under termografering av sikringsskap finner vi ofte varme punkter som kan utvikle seg til brann, men vi har også fokus på el-sikkerheten generelt. Det skal være trygt for beboerne å bruke anlegget, også om de må inn i sikringsskapet for å skifte en sikring.

Sertifiserte kontrollører

Den offentlige kontrollen dekker ikke behovet og derfor har Norsk Elektroteknisk komité utarbeidet en normserie som heter NEK 405. Denne normserien spesifiserer hvilken kompetanse kontrollforetakene og kontrollørene skal inneha, samt metode for utførelse av kontroll. Dette betyr at en sertifisert kontrollør innehar all nødvendig kompetanse for å kunne gjennomføre en god kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rabatter på forsikring

De aller fleste forsikringsselskapene har sluttet seg til NEK 405-normen og gir gode rabatter til de som gjennomfører skikkelig tilsyn. Faktisk er rabattene så gode at de langt på vei dekker kostnadene som huseierne har med selve tilsynet. Forsikringsselskapene får sikrere anlegg å forsikre, og beboerne et tryggere sted å bo. En vinn-vinn-situasjon.

Dette bør du vite om kontroll av elektriske anlegg:

  • Ca 50% av boligbranner i Norge skyldes feil i anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr
  • Borettslag og sameier er pliktet til å følge samme internkontrollforskrift som næringsbygg
  • Dersom det brenner og det skyldes feil i det elektriske anlegget, kan styret blir stilt til ansvar dersom internkontrollreglene ikke har blitt fulgt
  • Forsikringsselskapene kan gi rabatt på forsikringspremien
  • Pass på at de som gjennomfører kontrollene er godkjent etter NEK 405-normen, da har de riktig kompetanse og vet hvordan kontrollene skal gjennomføres på en forsvarlig måte

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste
Firmanavn *
Navn på borettslag/sameie *
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Sted *
Telefonnummer *
E-post *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Melding
Tilbake Neste

Bestill en elsjekk hos oss i dag