Web-basert IK-system | Elsjekk AS

Web-basert IK-system

Elsjekk kan levere en kompett løsning for internkontroll og FDV.

Synkarion ServiceBook er et web-basert system for oppfølging av internkontroll for bygninger. All informasjon om bygningen og aktiviteter i bygningen samles på et sted. All dokumentasjon på bygningen ligger lett tilgjengelig, ordnet etter NS 3451 Bygningsdelstabellen.

Leverandører som leverer tjenester til bygget kan få tilgang til web-systemet og planlegge, gjennomføre og dokumentere sine tjenester rett inn i bygningseiers løsning. Dette bidrar til god kontroll og oppfølging. Systemet håndterer også avvik som registreres på bygget og oppfølgingen av disse, med tiltak, ansvarlige og dokumentasjon. All historikk vil ligge tilgjengelig i løsningen. Dette gir godt grunnlag for planlegging og budsjettering.

Som bruker av systemet kan byggeier selv legge til flere bygninger og brukere innen sin organisasjon.

Nøkkelfunksjonalitet:

 • Oversikt over planlagte aktiviteter. Varsling etter valgt varslingsprofil (SMS, e-post eller intern melding)
 • Kontaktinformasjon for kontaktpersoner og bygningsansvarlige. "Visittkort" med direkte tilgang til SMS.
 • Bygningsinformasjon. Bygningsteknisk informasjon og brannteknisk informasjon.
 • Organisasjon. Personal og bygninger, materiell og utstyr.
 • Kompetanse. Kompetanser og kompetansekrav med oppfølging av frister og fornyinger.
 • Materiell. Oversikt og oppfølging av kontroller, service og vedlikehold. Dokumentasjon.
 • Aktiviteter. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter, som vaktmesteroppgaver, måleavlesninger etc.
 • Aktivitetsmaler. Organisering av aktiviteter/kontroller som sikrer kvalitet og effektiv gjennomføring.
 • Avvikshåndtering. Registrering og oppfølging av avvik.
 • Dokumentasjon. All dokumentasjon om bygget samlet på et sted, organisert etter bygningsdelstabellen.
 • Brannbok. Komplett brannbok iht. FOBTOT kan leveres.
 • Aktivitetskalender. Oversikt over alle planlagte og gjennomførte aktiviteter.
 • Google Maps. Visning av bygninger - kart eller satellitt.
 • Bruk iPad, Gjennomfør kontroller og registrer avvik -> ServiceBook iPad app
 • Bruk nettbrett eller smarttelefoner, Gjennomfør kontroller og registrer avvik -> Synkarion FormBoard

Hvordan virker det?

Eksempel: Oppfølging av vaktmesteroppgaver

Alle aktiviteter defineres enkelt i systemet, enten ved bruk av en mal/sjekkliste eller som en enkeltstående aktivitet. Aktiviteten planlegges på tid, enten som en engangsaktivitet eller som en gjentagende aktivitet som skal utføres iht. intervall. Varsling i god tid før planlagt tid for start av aktivitet. Sjekkliste for gjennomføring av aktivitet. Mulighet til å registrere måleavlesninger, kommentarer og avvik. Dokumentasjon i form av dokumenter og bilder.

Eksempel: Branntilsyn

Alle påkrevde kontroller defineres i ServiceBook og planlegges i aktivitetskalender. Kontroller gjennomføres og avvik registreres og behandles. Full kontroll og god dokumentasjon. Bruk av nettbrett eller smarttelefon for gjennomføring av kontroller og registrering av avvik.

Elsjekk logo hvit

Kontakt
Tlf.: 22 74 64 54
Mob: 95 55 77 11
post@elsjekk-as.no

Adresse
Nils Hansens vei 7
0667 Oslo

Postadresse
Postboks 49, Bryn,
0611 Oslo

 

Gjensidige

Stolt samarbeidspartner med Gjensidige Eiendomsmegling. Les mer

Personvern