Skip to main content
Elkontroll landbruk

Elkontroll landbruk

Hvert år rammes landbruket av mange og alvorlige branner.
I løpet av fem år har hele 8000 svin omkommet i brann i driftsbygninger.

Brann skyldes feil på det elektriske

2 av 3 branntilløp i landbruket har elektrisk årsak. Det kommer av feil på det elektriske anlegget, feil på elektrisk utstyr eller feil bruk av elektrisk utstyr. Bare i 2017 ble det registrert 335 større landbruksbranner, 199 i boliger og 137 i driftsbygninger. Verdier for 403 millioner kroner har gått tapt. (Landbrukets brannvernkomité)

Det er mye fukt og støv i en driftsbygning, noe som stiller spesielle krav til elektriske installasjoner. Dette er ikke alle montører klar over. For eksempel vil fukt og kondens føre til rust i det elektriske anlegget, noe som kan forårsake brann. I tillegg blir elektriske anlegg og utstyr i landbruk utsatt for større påkjenninger, noe som øker risikoen for brann og ulykker.

Det er ingen tvil om at jevnlige kontroller av det elektriske anlegget, utført av sertifiserte kontrollører, vil føre til færre tap av dyreliv og store verdier.

Elkontroll i henhold til NEK 405-1 og 405-3

Mattilsynets forskriftskrav om “faglig kontroll av elektriske anlegg” er i dag ikke godt nok. Forskriften presenterer ikke tydelige krav på hvem som skal gjennomføre kontrollen og hvordan. I dag er det derfor alt for mange slurvete og dårlige gjennomførte kontroller.

Elsjekk AS er en uavhengig aktør, og har derfor ingen goder/ulemper med å avdekke feil på anlegget. Vi er også sertifisert i henhold til de kravene Landbrukets brannvernkomité ønsker å innføre i forskriftene.

Våre kontrollører er sertifiserte i henhold til standardene NEK 405-1 og 405-3, noe som betyr at elkontrollen også innebærer termografering. Ved å bruke termografering kan man påvise høy temperatur i komponenter på et tidlig tidspunkt, slik at du kan utbedre feilen før den fører til strømbrudd, driftsstans eller brann.

Til NEK 405-3 har vi også gjennomgått spesialopplæring for landbruk: tillegg B. Dette tillegget brukes ved elkontroll i driftsbygninger i landbruket eller veksthus.

Internkontroll landbruk

En slik kontroll bør inngå som et ledd i internkontrollen på gården. Regelverket for dyrehelse og dyrevelferd stiller krav om faglig kontroll av det elektriske anlegget minst hvert tredje år.

Fordi en kontroll av ditt elektriske anlegg er det beste brannforebyggende tiltaket du kan gjøre, kan det gi deg store rabatter på forsikringen. Gjensidige Forsikring tilbyr blant annet dette.

En slik rabatt bør motivere alle bønder til å få gjennomført en elsjekk, og prisen for elsjekken er tjent inn igjen i år 2 etter kontrollen på grunn av rabatten.

Elsikkerhet i landbruk

Vi har flere tips for vedlikehold og elsikkerhet i elektriske anlegg og utstyr i landbruket.

  • Bruk elektrisk utstyr kun til det det er ment for og i riktige omgivelser.
  • Unngå å bruke skjøteledninger, da de lett kommer i klem eller blir påført skade. Hvis du må, bruk skjøteledning i gummi, ikke plast, og kveil ut hele kabelen.
  • Hold sikringsskapet rent og lukket. Regelmessig ettersyn og ettertrekking av skrusikringer bør utføres.
  • Test/installer jordfeilbrytere.
  • Installer overspenningsvern, noe som beskytter anlegget ved lyn og tordenvær.
  • Sørg for at alle metalliske deler som rør, rister og innredninger er tilkoblet jordingsanlegget.

Ønsker du trygg drift? Ta kontakt med oss for å avtale en brannforebyggende elkontroll av ditt landbruk i dag.

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste
Firmanavn *
Navn på borettslag/sameie *
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Sted *
Telefonnummer *
E-post *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Melding
Tilbake Neste

Bestill en elsjekk hos oss i dag