Internkontroll av elektrisk anlegg

Internkontroll av elektrisk anlegg

Kontroll av elektrisk anlegg forebygger ulykker

Feil i det elektriske anlegget som fører til brann eller strømbrudd kan være svært skadelig for din virksomhet. Internkontroll av elektriske anlegg er en avtale mellom kunden og Elsjekk AS, hvor vi utarbeider en tilstandsrapport etter gjennomgåing og kontroll av det elektriske. Vi vil også avdekke eventuelle feil og mangler, samt bidra med forslag til forbedringer og vedlikehold. En slik periodisk kontroll er en god investering da det er systematisk forebyggende mot brann og ulykker, og ikke minst at driften holdes i gang. Dokumentasjon på jevnlig kontroll kan også gi store rabatter på forsikringen.

Internkontroll er lovpålagt for bedrifter og boligselskaper

Alle virksomheter, inkludert borettslag, sameier og andre organisasjoner, skal følge et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen i Norge. Det er lovpålagt med internkontroll.

Internkontrollforskriften sier:

«Eier/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid tilfredsstiller de sikkerhetskravene som gjelder. Hvor omfattende dette vil være, avhenger av hvor komplisert anlegget er og hvilken risiko som er forbundet med anlegget og det utstyr som er tilknyttet til dette.»

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

  1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS) som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.
  2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
  3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
  4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.
  5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
  6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
  7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.
  8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Kilde: Elsikkerhetsportalen

Ved å la Elsjekk AS utføre kontroll av elektrisk anlegg kan vi levere en komplett løsning for internkontroll; Synkarion ServiceBook er et web-basert system for oppfølging av internkontroll for bygninger.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du:*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste

Bestill en elsjekk hos oss i dag

Kontakt

Tlf: 22 74 64 54
Mob: 95 55 77 11
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Adresse

Nils Hansens vei 7
0667 Oslo
Org. Nr. 912 037 738

Design og uvikling av Bonefish.no