Skip to main content
Internkontroll av elektrisk anlegg

Internkontroll av elektrisk anlegg

Kontroll av elektrisk anlegg forebygger ulykker

Feil i det elektriske anlegget som fører til brann eller strømbrudd kan være svært skadelig for din virksomhet. En avtale om periodisk kontroll er en god investering. Den er forebyggende mot brann og ulykker, og hindrer uønskede driftsavbrudd. I tillegg kan dokumentasjon på jevnlig kontroll gi store rabatter på forsikringen. 

En periodisk kontroll innebærer en systematisk gjennomgang av det elektriske anlegget, hvor hensikten er å avdekke eventuelle feil eller mangler som utgjør en risiko. I tillegg vil vi komme med forslag til forbedringer og vedlikehold. Til slutt utarbeider vi en rapport som beskriver tilstanden i anlegget.

Internkontroll er lovpålagt for bedrifter og boligselskaper

Alle virksomheter, inkludert borettslag, sameier og andre organisasjoner, skal følge et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen i Norge. Det er lovpålagt med internkontroll.

Internkontrollforskriften sier:

«Eier/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid tilfredsstiller de sikkerhetskravene som gjelder. Hvor omfattende dette vil være, avhenger av hvor komplisert anlegget er og hvilken risiko som er forbundet med anlegget og det utstyr som er tilknyttet til dette.»

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

  1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS) som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.
  2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
  3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
  4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.
  5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
  6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
  7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.
  8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Kilde: Elsikkerhetsportalen

Styrets ansvar

Sameier og borettslag er underlagt de samme krav som næringsbygg når det kommer til elsikkerhet, og det er styrets ansvar å sørge for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Styrets ansvar begrenser seg egentlig bare til den delen av det elektriske anlegget som tilhører felleanlegget, men det å ha en mer offensiv holdning er nok en god idé. Et godt styre, som tar disse tingene på alvor, tilrettelegger på en sånn måte at det også blir gjennomført elkontroll i hver boenhet. Og det er smart, for når det gjelder brannsikkerhet blir jo aldri sikkerheten bedre enn det svakeste ledd.

Ved å la Elsjekk AS utføre kontroll av elektrisk anlegg kan vi levere en komplett løsning for internkontroll.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste
Firmanavn *
Navn på borettslag/sameie *
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Sted *
Telefonnummer *
E-post *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Melding
Tilbake Neste

Bestill en elsjekk hos oss i dag