Skip to main content
Trygg bolighandel

Trygg bolighandel

Slutt på å selge boligen “som den er”

Fra og med 1. januar 2022 kan du ikke lenger selge din bolig “som den er”. Dette innebærer i praksis en overføring av risiko fra kjøper til selger sammenlignet med tidligere situasjon. Hva betyr dette for deg som skal selge bolig?

Opp til et av fire boligkjøp ender i tvist mellom kjøper og selger, i større og mindre skala. I de fleste tilfeller handler dette om skjulte feil eller mangler som kjøper ikke var kjent med - og det er dette den nye Avhendingsloven skal bekjempe.  

En grundigere tilstandsrapport

Helt konkret skal du som selger ikke lenger kunne fraskrive deg ansvar for skjulte feil og mangler, for eksempel skjult varmeutvikling i det elektriske anlegget eller utvikling av fukt. Før 1. januar 2022 ble det ikke stilt krav til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Endringen i loven stiller nå en rekke krav til hva takstmannen skal vurdere og hvordan undersøkelsen skal gjennomføres. 

Resultatet er en mer grundig tilstandsrapport og et bedre vurderingsgrunnlag for kjøpere i forkant av salget.

3 viktige ting å vite om endringene i Avhendingsloven

  • Klikk for å lese mer
    1. Endringen i Avhendingsloven betyr at forbehold om at boligen selges “som den er” eller med andre generelle forbehold ikke lenger har noen virkning. Du som selger vil med den nye loven stå ansvarlig for alle feil og mangler ved boligen som ikke kommer frem i salgspapirene som overstiger en minste egenandel (per i dag 10.000 kr).
    2. Når det er sagt, kan du fortsatt selge en bolig med kjente feil som f.eks. jordfeil eller mistanke om fuktskader. Selgers ansvar kan fortsatt begrenses ved å opplyse om feil, mangler eller mistanker på forhånd slik at kjøper selv kan vurdere dette i en kjøpsprosess. For eksempel ved salg av en eldre bolig kan det naturligvis forventes at diverse utbedringer trengs, og dette vil ikke selger stå ansvarlig for så lenge det kommer frem i salgsoppgaven. Lovendringen gjelder kun når formålet er å legge risikoen for skjulte feil hos kjøper.
    3. Endringen stiller også krav til kjøper. Kjøper skal ha kjennskap til alle forhold beskrevet i salgspapirene. Du kan ikke klage på en feil som du ikke visste om fordi du ikke har lest tilstandsrapporten godt nok.

    Les vedtaket på Stortinget sine nettsider her.

Skjulte feil på elektrisk anlegg - en stor risiko

Feil i det elektriske anlegget står for rundt 25 % av brannårsakene i privatboliger i Norge. Endringene i Avhendingsloven skjerper kravene til opplysningenes riktighet i vurderingen av det elektriske anlegget da det er av vesentlig betydning for en kjøper før et boligsalg. 

De færreste takstmenn har kompetanse til å vurdere det elektriske anlegget - det kreves egen autorisasjon. Oppdager en kjøper feil på det elektriske anlegget etter bolighandel, vil dokumentasjon og vurdering av anlegget være det første som blir sett på av advokaten. Takstmannen kan i de fleste tilfeller ikke ta på seg ansvaret som nå ligger på dem. 

Løsningen er å bruke en uavhengig aktør som kan gi en upartisk, riktig og grundig tilstandsrapport på anlegget.

Elsjekk AS er en helt nøytral aktør som spesialiserer seg på kontroll av elektriske anlegg. Våre objektive elkontroll-rapporter vil sikre både selger og kjøper i en bolighandel.

Forespørsel elkontroll boligsalg

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Fornavn og etternavn *
Telefonnummer *
E-post *
Gateadresse *
Postnummer *
Sted *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Tilbake Neste

Forespørsel elkontroll boligsalg

Gårds- og bruksnummer
Boligens byggeår *
Type bolig *
Antall rom med varmekabler *
Antall sikringsskap *
Boligens størrelse *
Tilbake Neste

Forespørsel elkontroll boligsalg

Hybel / utleiedel*
Ja
Nei
Elbillader*
Ja
Nei
Frittstående garasje*
Ja
Nei
Andre spesielle installasjoner?
Melding
Tilbake Neste

Veil. priser

Leilighet <60 ㎡: 4500 kr
Leilighet 60-100 ㎡: 5500 kr
Leilighet >100㎡: 6500
Enebolig: fra 8000 kr

Alle priser er eks mva