Skip to main content
Elkontroll - Kontroll av elektrisk anlegg

Elkontroll - Kontroll av elektrisk anlegg

Elsjekk AS utfører elkontroll av boliger, sameier/borettslag, driftsbygninger/landbruk og næringsbygg etter NEK 405, og gir deg en utvidet tilstandsrapport av det elektriske anlegget, en oversikt over eventuelle feil og mangler, samt anbefalinger for forbedringer. Sjekken innebærer også en kontroll av brannslukningsapparat og røykvarsler i din bolig, som er viktig at fungerer hvis uhellet er ute. En elkontroll er sterkt anbefalt ved kjøp og salg av bolig for å unngå konflikt etter boligsalget.

Hva innebærer en elkontroll?

En elkontroll skal ivareta sikkerheten i anlegget og passe på at det er godt vedlikeholdt, og dermed også redusere faren for brann. Kontrollen tar utgangspunkt i statistikk over hvilke punkter i det elektriske anlegget som oftest utløser brann og personskader. Det er mye du selv kan gjøre for å forebygge uhell, men mange feilkilder kan kun oppdages av fagpersoner med riktig utstyr. Det kan være alt fra jordfeil til varme punkter i sikringsskapet som ikke kan ses med det blotte øye.

Sjekkliste ved elkontroll:

  • Sikringsskap
  • Jording
  • Elektrisk utstyr
  • Samtale med tips og råd

Vi termograferer for å søke etter varme som skyldes feil i det elektriske anlegget. Ethvert utslag av høy temperatur kan være en potensiell brannkilde. Les mer om termografi.

Norsk Elektroteknisk komité har utarbeidet en normserie som heter NEK 405 som stiller krav til kompetanse og metode for utføring av elkontroll. Elsjekk AS innehar alle sertifikatene innenfor normserien NEK 405, og med sin høye kompetanse vil du få en faglig god kontroll med tilhørende tilstandsrapport.

Periodisk elkontroll av borettslag/sameier og næringsbygg

Sameier og borettslag er underlagt de samme krav som næringsbygg når det kommer til elektrisitet, og det er styrets ansvar å sørge for at det elektriske anlegget til enhver tid holder forskriftsmessig stand. Det finnes en internkontrollforskrift som borettslag og sameier er forpliktet å følge. Styret har ansvar for den delen av anlegget som er felles, men det vil lønne seg å ha en mer offensiv holdning. Derfor anbefaler vi at det blir gjennomført elkontroll også i hver leilighet i komplekset, uavhengig av om det er selveier- eller andelsleilighet, for å sikre at alle seksjoner er uten feil og mangler.

Les mer om internkontroll elektrisk anlegg her.

Rabatt hos de fleste forsikringsselskap

Over halvparten av boligbrannene i Norge er forårsaket av feil i elektriske anlegg eller ved feil bruk av elektrisk utstyr. Om internkontrollreglene ikke er blitt fulgt, og det oppstår brann, kan styret bli holdt ansvarlig. Det er derfor viktig å utføre jevnlige kontroller av det elektriske anlegget med kontrollører som er NEK 405-sertifiserte.

De som gjennomfører periodisk kontroll vil få rabatter hos de fleste forsikringsselskap ved å vise til en elkontroll utført etter normen NEK 405. Rabatten gjelder også for privatpersoner ved gjennomført elsjekk i bolig.

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste
Firmanavn *
Navn på borettslag/sameie *
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Sted *
Telefonnummer *
E-post *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Melding
Tilbake Neste

Bestill en elsjekk hos oss i dag