Skip to main content
Termografi

Termografi

Hva er termografi?

Termografering (eller termografi) er en metode for berøringsfri måling av temperatur. Dette gjøres med et IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Fordelen med elektrotermografi

En elektrotermografisk undersøkelse vil inngå i forebyggende vedlikehold i boliger og næringsbygg. Undersøkelsen er inkludert i en elkontroll fra Elsjekk AS. En feil i det elektriske anlegget kan potensielt føre til stans i en produksjonslinje, utkobling av viktige forbrukere, stans av kjøle- eller frysemaskiner og lignende.

Unngå driftstans

En berøringsfri undersøkelse gjør at bedriften unngår å stoppe produksjonen, og skjer uten støy og forstyrrelse.

Forebyggende

Termografi vil avdekke svakheter og feil i din elektriske installasjon før skaden oppstår. Dette reduserer risiko for brann, driftstans, samt skade på personer og eiendom. Her kan man unngå store kostnader og unødvendig nedetid.

Se skjulte feil

Termografering avdekker feil og mangler du ikke kan se med det blotte øye.

Når bruker vi elektrotermografi?

Elektrotermografering innebærer å bruke termografering som et verktøy i undersøkelse av elektriske anlegg for å oppdage temperaturforskjeller som kan gi en indikasjon på problemer. Termografi benyttes hovedsaklig ved inspeksjon av sikringsskap og ved påvisning/feilsøking av varmekabler.

Enhver feil i et elektrisk anlegg som utvikler varme er en potensiell brannkilde (les mer om brannsikkerhet her). Kontrolløren vil analysere bildene fra termograferingen og avgjøre om tiltak må gjøres for å hindre en forverring og i verste fall, brann.

Fordelingsskap

Termografering av fordelingsskap er viktig for å kontrollere løse tilkoblinger og for å finne temperaturavvik. Ved en kontroll vil vi oppdage eventuelle skjevbelastninger eller overbelastninger i anlegget, og du kan dermed løse problemet før skaden har skjedd.

Varmekabler og snøsmelteanlegg

Vi termograferer og påviser varmegang i gulv. Ved feil i varmekabler, varmematter eller snøsmelteanlegg lokaliserer vi feilen og reparerer kabelen. Vi åpner opp kun ved skadestedet for å begrense skadeomfanget til et minimum.

Industri produksjonsmiljø

Maskiner som går døgnet rundt blir varme, skaper friksjon og er utsatt for slitasje over tid. En forebyggende kontroll vil avdekke varmegang og brannfarlige punkter på et tidlig tidspunkt, og gir deg muligheten til å planlegge en reparasjon før den slitte delen ryker.

Termografi eks1

Termografi eks2

Termografi eks3

Termografi eks4

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste
Firmanavn *
Navn på borettslag/sameie *
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Sted *
Telefonnummer *
E-post *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Melding
Tilbake Neste

Bestill en elsjekk hos oss i dag